Qi- Andnings Qigong

HITTA DIN NATURLIGA BALANS MED QI-ANDNING

Andningen är grundläggande för hela livet, det vet alla! Sättet vi andas på påverkar allt vi gör. Är du nöjd med att konstatera att andningen sköts av det autonoma nervsystemet, det vill säga att du andas utan att behöva tänka på det? Eller som i det österländska tänkandet, låta andningen få en grundläggande och viktig roll i hela ditt sätt att leva?

Qi-andning bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen samt meridiansystemet (precis som våra blodådror transporterar blodet runt i våra kroppar så är meridianerna det system som transporterar vår energi, eller Qi).

Qi-andning är en form av Qigong med särskilt fokus på bukandningen och innefattar olika rörelser och andningsövningar för att stimulera de inre organen samt våra olika känslor och fylla på med ny livsenergi. Qi är, enligt österländsk teori, människans livsenergi och enligt västerländsk teori fysisk och själslig samt mental energi och välmående. När denna energi kan flöda fritt i kroppen utan hämmande blockeringar, så är det en god grund för just själslig, fysisk och mental hälsa samt styrka.

Övningarna handlar om att avlägsna kroppsliga och mentala blockeringar, öva upp koncentrationsförmågan och den mentala närvaron i kroppen, träna koordination, balans och styrka. Betoningen ligger inte på fysisk träning i gängse svettdrivande bemärkelse, utan i första hand handlar det om att nå kontroll över Qi-energin och lära sig styra den dit den behövs. Så genom att synkronisera andningen med rörelserna kan vi styra vår Qi till de aktiva kroppsdelarna. När vi då får kontroll över Qi kan extraordinära mentala, själsliga och fysiska krafter mobiliseras. Övningarna görs stående.

I gamla tider har Qi-andning kallats ”metoden att eliminera sjukdomar och förlänga livet”. Daglig Qi-andning har en rad fysiologiska och psykologiska effekter. Bl a sänkt blodtryck och puls, minskad syreförbrukning. Den lugna andningen påverkar också nervsystemet så att sinnet och därmed hela människan blir lugn. Bukandningen masserar också bukens organ, vilket medför att matsmältningsorganens rytmiska rörelse fungerar bättre, enzymer som främjar näringsupptagningen utsöndras och bukens organs syresättning ökar. Slutligen är Qi-andningen avsedd att balansera kropp och själ.

DE FEM ELEMENTEN

De fem elementen är trä, eld, jord, metall och vatten. Man utgår från att människan påverkas av klimat- och årstidsväxlingar. Varje årstid symboliseras av ett bestämt element som också har varsin känsla, färg, mm. Varje element har som uppgift att försörja ett speciellt organ eller en speciell meridian i kroppen och att hålla det i balans. De fem viktiga organen som håller hela kroppen balanserad är levern, hjärtat, mjälten, lungorna och njurarna. Vi är även känslomässigt sammankopplade med de fem elementen.

TRÄ: Väderstreck Öster.
Årstid vår som står för växtkraft inom alla områden i livet såsom projekt, familj och hälsa.
Sammankopplat med levern och gallblåsan.
Balanserat trä känner bl a vänlighet, är handlingskraftig, igångsättande, har stark livsgnista samt kontakt med sina känslor.
Obalanserat trä har bl a dålig självkänsla, osäker, tror ej på sig själv, söker yttre bekräftelse, arbetsnarkomani, perfektionism.
Vanligaste hälsoproblemen: Ilska, irritation, högt blodtryck, hjärtproblem, fysisk spänning och låsningar i bindväv, leder och försämrat blodflöde pga låsta inre spänningar, framför allt runt nacke hals.
Nyckelord: JAG KÄNNER

ELD: Väderstreck Söder.
Årstid försommaren som står för den fulla blomningen, utveckling, inspiration.
Sammankopplat med Hjärta och tunntarm.
Balanserad eld skapar bl a glädje, ödmjukhet, medkänsla, njuter fullt ut av tillvaron som den är just nu, social, intresse och viljan att lära.
Obalanserad eld tycker bl a synd om sig själv, lever i det förflutna eller framtiden, kontrollerande, skuldbeläggande, kan bli maniska i sina beteendemönster eller intensiva i att jaga nya kickar hela tiden.
Vanligaste hälsoproblemen: Inre hetta. Har svårt att anpassa sig till yttre värme eller hetta. Problem med matsmältning, avföring, törst som inte går att släcka, störningar i blodomlopp, torra eksem.
Nyckelord: JAG ÄLSKAR

JORD: Väderstreck Centrum.
Årstid sensommar som står för mognad, stabilitet. Det är jord som integrerar och balanserar de andra fyra elementen så att alla fem blir en enhet.
Sammankopplat med Mjälte och bukspottkörtel.
Balanserad jord mäklar bl a fred, är uppmärksam, omtänksam, trygg hänsynsfull, samlad och lugn.
Obalanserad jord är bl a överbeskyddande, avstängd, straffar sig själv, kan inte välja, likgiltig eller överaktiv, har en gnagande oro.
Vanligaste hälsoproblemen: Passivitet, övervikt, mycket långsam både i ämnesomsättningen och förmågan att göra något av sitt liv. Känner sig tung och full inuti, och som det är omöjligt att starta någonting.
Nyckelord: JAG ÄR

METALL: Väderstreck Väster.
Årstid höst som står för energin som avslutar och sätter punkt.
Sammankopplat med lungor och tjocktarm.
Balanserad metall har bl a en klar tankeförmåga, beslutsam, koncentrerad, kommunikativ, harmonisk, social förmåga.
Obalanserad metall har bl a svårt att anpassa sig, pessimistisk, melankolisk, överdrivet ödmjuk eller arrogant, pratar om sig själv.
Vanligaste hälsoproblemen: Inre torrhet, dålig ytcirkulation. Problem med ryggraden, förstoppning då tjocktarmen slutar fungera bra. Får lätt problem med sin fysiska kropp då metall som är i obalans nästan helt lever på en mental nivå.
Nyckelord: JAG KAN

VATTEN: Väderstreck Norr.
Årstid vinter som står för stillhet, vila och lugn.
Sammankopplat med Njurar, binjurar och urinblåsa. Vattenelementets länk till våra njurar gör att det är vilan på vintern som avgör hur mycket våra njurar har regenererat energi som ska räcka under hela det kommande året. Så stress under vintern kan påverka hälsan negativt övriga året.
Balanserat vatten är bl a livsnjutare, vishet, tar in kunskap långsamt men på djupet, uthållig, flexibel, klarsynt kritisk, tillit och inre balans.
Obalanserat vatten är bl a envis och går sin egen väg oavsett om det är en frisk och positiv riktning eller inte, rädsla, depression, dålig stresshantering.
Vanligaste hälsoproblemen: Inre kyla. Problem med korsrygg, benvävnad, skolios, stela och ömma leder, sömnproblem, dålig aptit, försvagade njurar som gör att de lätt blir skrämda eller rädda, har en fallenhet att se allt negativt.
Nyckelord: JAG HAR

Balans mellan de fem elementen ger inre harmoni & balans
och detta går att uppnå genom Qi-andning