Meditation

Meditation är något alla och envar behöver för sitt välmående och sin inre utveckling. Har du haft en stressig och jobbig dag och/eller att du känner dig för trött för att sätta dig och meditera eller åka iväg på en meditation, så tänk på att det är då du oftast behöver den som mest!

Meditation kommer från latinets ”meditare” som betyder föras mot mitten, mot centrum. Det är en uråldrig teknik som går ut på att gå in i ett tillstånd av fullständig avslappning, koncentration och upplysning. Meditation är med andra ord en systematisk använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avslappning. Stilla begrundan, att lyssna inåt, försjunkenhet. Det finns olika former av meditation, men meningen är att man ska stilla sitt sinne, föras mot sin inre kärna, sitt inre jag, för att kunna leva fullt ut i harmoni med sig själv och omgivningen. Man kan också säga att varje gång man gör något där man hittar den inre tystnaden så mediterar man. Det finns inte en metod som passar alla utan man bör pröva olika alternativ och välja det eller de sätt som passar just dig.

Den grundläggande principen bakom meditationen är helt enkelt denna, att under dagen är vi så upptagna av att rikta vårt fokus på yttre ting och världsliga sysslor att vi aldrig blir varse vem det egentligen är, som är så upptagen av allt detta. Vi är så engagerade att det inte faller oss in att ens undra över vem som är engagerad. Meditationens mål är att frigöra människan som agerar, arbetar och rör sig från själva aktiviteterna, så att hon får en chans att bli medveten och att lära känna sig själv. Därför består meditationens grundläggande metod i att man avsiktligt vänder bort uppmärksamheten från dessa yttre ting och verksamheter och riktar den i motsatt riktning, inåt.

HUR OFTA SKA MAN DÅ MEDITERA?

Vissa nöjer sig med att meditera någon gång ibland för att få lite avslappning och stressa ner. Det är absolut bättre än ingenting alls. Men vill du uppnå bättre resultat och välbefinnande krävs det lite mer disciplin, att meditera varje dag. Alla har tid för det som de värderar högst. Om du värdesätter mental stillhet tillräckligt mycket kommer du att ta den tid som behövs. Det spelar inte så stor roll vilken tid på dagen du mediterar, inte heller hur lång stund du kan unna dig. Men tjugo minuter är kanske ett praktiskt minimum eftersom det tar en stund att komma ner i varv. Tjugo minuter är inte för mycket att be om. Ett forskningsprojekt studerade meditationens inverkan på stress. Det visade sig att bara 20 minuters meditation under fem dagar påtagligt sänkte stressnivåerna i kroppen hos dem som ingick i undersökningen. Både deras egen upplevelse av stress och halten av stresshormoner minskade. Men om du inte ens har tid med 20 minuter, skulle kanske tio minuter räcka om du satte dig ned och sade till dig själv ”Under denna korta stund skall jag sudda ut allt. Jag skall släppa mitt personliga liv och de yttre faktorerna helt och hållet. Jag skall vända inåt och söka efter det lugn, frihet och ljus som finns inom mig”. Om du gör så med tillräckligt stor intensitet och beslutsamhet varje dag, kommer du till slut att få lön för mödan.

Aktuell forskning på meditation visar tydliga och mätbara resultat vid många av vår tids stressrelaterade besvär såsom bland annat:

– Nack- och ryggproblem
– Huvudvärk
– Depression
– Oro
– Viktproblem
– Sömnsvårigheter etc.

Under meditation kan även vissa fysiologiska förändringar ske och dessa kan registreras, förändringar som är de rakt motsatta till en stressreaktion:

– Minskad andnings- och pulsfrekvens
– Minskad syreförbrukning
– Minskad ämnesomsättningshastighet
– Sänkning eller stabilisering av blodtrycket
– Minskad ledningsförmåga i huden
– För de olika meditationsformerna specifika lugna och jämna hjärnvågsmönster som annars är sällsynta i vaket tillstånd.

Regelbunden meditation minskar också aktiviteten i det område i hjärnan som reglerar irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. I stället ökar aktiviteten i det område i hjärnan som arbetar med intresse, nyfikenhet, entusiasm, glädje och lycka!

Den meditationsform jag erbjuder är bland annat visualiseringsmeditation, vägledd meditation. Då jag genom mitt arbete ser så mycket stress och måsten i samhället, så tycker jag att det är en bra meditationsform. Därför att människor, just på grund av detta, många gånger har svårt att meditera själva i inre tystnad och släppa allt i huvudet. Då kan det vara lättare att bli vägledd genom meditationen. I en vägledd meditation visualiserar man. När du visualiserar och känner in meditationen så registreras det inom dig och sänder signaler till kropp och sinne så det utsöndras mer endorfiner som gör att du får en behaglighetskänsla och avkoppling. På varje meditationstillfälle jag håller i, oavsett om det är i grupp eller enskilt, diskuterar vi hur meditationen upplevdes och vad som eventuellt kom upp i den. Det kan vara sådant som man redan vet om som kommer upp, men inte riktigt har tagit tag i. Det kan också vara aha-upplevelser som man kan få möjlighet att titta närmare på osv. Men man behöver självklart inte prata efter en meditation i grupp, utan bara ta den som en skön avslappning.

Just nu erbjuder jag endast meditation i form av workshop (håll utkik!). Men självklart så erbjuder jag även privata meditationer både individuellt och i grupp. Så samla ihop din familj och dina vänner eller varför inte dina arbetskollegor och boka ett tillfälle. Kontakta Jennifer för mer info och bokning.