Den inre resan

Den inre resan är en självläkningsprocess, som jag vägleder dig i steg för steg. Den består av två vägledda resor, som tar dig in till din innersta kärna av ljus, ditt sanna jag, den villkorslösa kärleken. Där, utifrån ditt sanna jag, får du sedan möjligheten att genom en förlåtelseprocess lösa upp gamla livsmönster, livslögner, trauman, blockeringar och nedtryckta känslor, situationer och händelser. Samt även alla dina negativa föreställningar som du har om dig själv och livet och kanske avsluta gamla olösta konflikter, så att du kan börja leva som den du verkligen är. När du är integrerad och medveten om vem du är och vad du vill, så lever, känner och handlar du utifrån din sanna natur.

Tanken bakom Den inre resan ligger i tron på att det bakom varje känsla vilar ett cellulärt minne som kroppen och själen bär med sig genom livet. Detta minne gör att vi reagerar instinktivt och vanemässigt i många vardagliga situationer. Vårt cellminne har även lagrat allt det som vi inte bekräftat, som vi tryckt ner, såsom negativa känslor, händelser och situationer. Gamla ”minnen” fortlever och tar sig uttryck i hur vi behärskar konflikter, lever i relationer och så vidare.

Om man kan nå bakom denna illusion, som minnet byggt upp, vilar där den fullständiga sanningen. Vi är som ryska dockor. Om man börjar skala av alla händelser och föreställningar om sig själv och omgivningen så återstår till slut bara den rena essensen, kärleken och sitt sanna jag. När egen healing sker på detta plan händer det ofta att kroppen läks från sjukdom, smärta, tomhet, meningslöshet och rädslor. Det är helt enkelt en bieffekt utav att cellminnet och det bakomliggande medvetandet har programmerats om på ett nytt, konstruktivt sätt och då kan de fysiska symtom som manifesterats genom det gamla begränsade synsättet försvinna.

Det fina med Den inre resan är att du helar dig själv på alla nivåer. Här är det ingen person som ger dig healing och som du sedan måste komma tillbaka till för ”påfyllning”. Kvalitéten i att göra en egen inre resa är att resultatet är bestående, det är du som är din egen terapeut. Har du lyckats läka en bit av dig själv, är det för livet.

Upplevelsen av det sanna jaget är oftast en djupgående och omvälvande upplevelse eftersom man dittills levt i en mer begränsad version av sig själv. I vårt sanna jag finner man den del som är orörd av det förflutna, bortom illusionen av att vara separerad från helheten. Det är ifrån sin innersta kärna som man sedan har möjlighet att förlåta de som skall förlåtas och förstå det som skall förstås. Man brukar tydligt se att det som framkallade det beteendet som vi har idag egentligen var en gammal livslögn eller programmering som triggades av en person eller situation som inte alls hade med grundorsaken att göra.

Genom Den inre resan kan du få hjälp med att se allt det ”gamla” som finns i din ryggsäck och som du, mer eller mindre, har med dig från din uppväxt fram till nu. Du får möjlighet att ta tag i det som finns i den och göra något åt det, så att du kan släppa detta, förlåta och gå vidare i livet utan alla dessa ”tyngder”, så att du kan börja leva ett liv i kärlek, glädje och meningsfullhet. Den inre resan handlar helt enkelt i huvudsak om en resa hem, till din ursprungliga sanning och källa, ditt inre ljus. Att vara hemma är att vara helt nöjd och tillfreds med sig själv.

”Den inre resan” är byggd på Brandon Bays bok ”Resan” och har utvecklats av Kjell Haglund. Text fritt efter Haglund.

Välkommen i kärleksfull vänlighet att öppna upp för
Ditt Inre Ljus