MediYoga

VAD ÄR MEDIYOGA?

MediYoga så som den har formats och utvecklats på MediYoga Institutet i Stockholm är en terapeutisk yogaform som utgår från klassisk kundaliniyoga. In i denna yogaform har vävts in grundläggande aspekter från Ayurvedan och även från den kinesiska medicinen.

I Sverige är yoga som terapi och rehabilitering en verksamhet som växer, med MediYoga som en av de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen. Stressen och den psykiska ohälsan ökar dramatiskt i samhället. Den västerländska hälso- och sjukvården, saknar trots fantastisk teknologi och kunskap, resurser att hantera ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar. Det finns idag ett tydligt ökande behov av hållbarhet och helhetssyn.

MediYoga som innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, indelade i olika grupper, är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov (läs mer under MediYoga – Terapeutisk session).

MediYoga är en mycket lugn och djupverkande yogaform som består av långsamma, mjuka och inkännande rörelser, med stort fokus på andningen, som kombineras med meditation och vila. Alla övningar utförs alltid utifrån en central utgångspunkt, men där individen tränas i att själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen förmåga och kapacitet. Detta gör att alla personer kan delta (frisk som sjuk, gammal som ung) i utövandet av MediYoga och tillgodogöra sig goda effekter. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av MediYoga. För fullt friska personer kan yogan leda väg till en större medvetenhet, stabilitet, lugn och harmoni. Går även att anpassas på stol för den som vill och behöver.

MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Det är inte är en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter, människan som energivarelse, helheten. MediYoga är uppbyggt enligt följande struktur:

PROGRAM
MediYogan utgår från recept vilket innebär att yogapassen har en tydlig struktur och innehåll. Med respekt för att all träning har potential att skapa balans och att felaktig träning kan skapa obalans så utgår MediYogan från ett tydligt recept. Struktur och guidning i hur verktygen används är av stor vikt för att optimera effekterna och den grundläggande balansen. Genom en integrerad helhet av olika tekniker skapas terapeutiska effekter som utifrån yogans grundläggande intention verkar för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan.

TEKNIKER
De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition och ljud. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Oavsett erfarenhet, nybörjare som erfaren utövare är andningen central och den funktion som styr övriga delar.

DOSERING
MediYoga är inget quick-fix utan en metod som kräver kontinuerligt utövande för bästa effekt. Vi vet från både erfarenhet och forskning att för att åstadkomma en förändring både mentalt och fysiskt är det viktigare att få till en daglig kontinuerlig träning i liten dos än en större dos någon gång då och då. Utifrån tillstånd och bakgrund har vi alla olika förutsättningar för vilken dos av träning och nivå vi klarar av. Att hitta rätt nivå och balans i träningen under tid är avgörande för att uppnå ett gott resultat.

Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

Läs mer om MediYoga här:
Utbildning Forskning Kunskap
Vanliga frågor och svar